mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0070
การสัมมนาการทำพันธกิจกับผู้พิการ
March 27, 2017
0

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับงานสัมมนาการทำพันธกิจกับผู้พิการที่ผ่านพ้นไป หวังใจว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจได้รับมุมมองใหม่มากมายสำหรับการสำแดงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับผู้พิการ

สามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ ที่นี้ เอกสารประกอบการสัมมนา

การสัมมนาการทำพันธกิจกับผู้พิการ 2017
การสัมมนาการทำพันธกิจกับผู้พิการ 2017