mcd@payap.ac.th โทรศัทพ์ 053-306-418 ต่อ 2223, 6220 / มือถือ 099-272-0070

โครงสร้าง การบริหาร

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0

คณบดี

ศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ

satanan

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ครูศาสนา ดร. ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี

13406970_10156923081030468_8981665496836381304_n

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต

ศาสนาจารย์ มานิตย์ มณีวงศ์

1013019_567610409957281_1271912957_n

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคริสตจักรสัมพันธ์

ศาสนาจารย์ ชัยพร ปัญญา

1451378_10153475869270082_1503991036_n