mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770

ติดต่อ

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

131 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ 50000

โทร. 053-851-478 ต่อ 6226

Email: mcd@payap.ac.th

facebook: วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี (McGilvary College of Divinity)