mcd@payap.ac.th มือถือ 099-272-0770

หลักสูตรภาคค่ำ

 

ขณะนี้ยังไม่เปิดสอนรายวิชาภาคค่ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 099-272-0770
หรือติดต่อที่ https://www.facebook.com/mcd.pyu/

สมัครเรียนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Image result for arrow gif

สมัครเรียนวิชาภาคค่ำ แบบไม่เก็บหน่วยกิต (Audit) คลิก

สมัครเรียนวิชาภาคค่ำ แบบเก็บหน่วยกิต (Credit) ดาวโหลดใบสมัคร คลิก

.